Hvordan skriver man et CV?

Hvis du skal sende en jobansøgning, så skal du også vedhæfte dit CV. Mange ser det som værende sekundær i forhold til selve ansøgningen. Det er dog en forkert holdning at have. Udformning, opstilling og indhold af dit CV er mindst lige så vigtigt som den primære ansøgning. Derfor er det også vigtigt, at du ved, hvordan du laver et professionelt CV. På denne side kan du læse mere om, hvordan du opstiller og laver et gennemført og professionelt CV. Skal du sikre dig jobbet og imponere din kommende arbejdsgiver, så skal du ikke gå på kompromis med CV’et, fordi du tror, at det er din ansøgning, der skal drive værket. Brug tid på at udforme et overskueligt CV, der indeholde de rette informationer.

Hvad er et CV?

Først og fremmest, så skal du vide, hvad et CV egentlig er. Det er et hurtigt overblik over en given persons erfaring og kvalifikationer. Ofte strækker det sig over 1-2 sider. Et CV bør inkludere information om uddannelse, erhvervserfaring, erhvervskompetencer, m.v. Det er en forkortelse for Curriculum Vitae, der er et latinsk udtryk for ”livsforløb”. Det primære mål for dit CV er, at skaffe dig en fod inden for døren. Med andre ord, så skal det kunne åbne op for en jobsamtale. Derfor er succeskriteriet for et CV, at du ikke bliver sorteret fra i bunken af ansøgere, men i stedet bliver inviteret til næste skridt; jobsamtalen. Derfor er det også dét, som dit CV skal understøtte, når det udformes. Det bedste CV gennemgår, opsummerer og præsenterer dine erfaringer, resultater og kvalifikationer – og helst gerne på de føromtalte 1-2 sider. Derfor er det vigtigt, at du kan udtrykke dig kort og præcist. Det er din indgangsvinkel til at blive inviteret til jobsamtale, så sørg for at sælge dig selv!

Hvad skal mit CV indeholde?

Der findes ikke en fast opskrift på, hvad et CV skal indeholde. Der findes en række gode ting, der er værd at medtage, men det afhænger dog af den stilling, du søger. Det giver eksempelvis ikke synderligt megen mening, at du inkluderer en passage om dine IT-kvalifikationer, hvis du er i færd med at søge om en stilling som butiksassistent eller murer. Søger du derimod en kontorstilling, så er det relevant at inkludere dine IT-mæssige kvalifikationer. Derfor vil der også altid være visse ting, du bør undlade i netop dit CV, mens der er andre aspekter, du bør tilføje. Som udgangspunkt, så bør du dog inkludere de følgende punkter i dit CV – men husk på, at de skal have relevans og skal præciseres nøje:
 • Dit fulde navn og din adresse
 • Kontaktinformationer som telefonnummer og e-mailadresse
 • Din fulde fødselsdato
 • Dine erhvervserfaringer
 • Oversigt over din uddannelse/r
 • Erhvervskompetencer du har tilegnet dig
 • IT-mæssige kvalifikationer og kompetencer
 • Sprogkundskaber (angiv gerne dit niveau ved hvert sprog)
 • Personlige relevante kvalifikationer
I nogle tilfælde kan det også være relevant at inkludere nogle informationer på et mere personligt plan. Det er dog vigtigt, at det udelukkendes gøre, hvis du finder det relevant ift. det konkrete jobopslag. Du kan eksempelvis vælge at inkludere et udpluk af nedenstående punkter:
 • Et kort resumé af dig selv
 • Har du lavet frivilligt arbejde?
 • Civilstatus og børn
 • Dine fritidsinteresser og hobbyer
 • Kørekort til forskellige typer af køretøjer

Tre typer af CV’er

Der findes grundliggende tre typer af CV’er. Derfor skal du også vælge dette rette for dig. De tre CV’er hedder som følgende: Kronologisk CV, Kompetence CV og Kombinations CV. Ingen af dem, der er mere korrekte end de andre, så det handler om dine personlige præferencer og det job, du ønsker at søge. Find uddybende information nedenfor.

Kronologisk CV

Det kronologiske CV er det mest brugte af de tre typer af CV’er. Det afgørende ved dette CV er, at du redegør for dine ansættelsesforhold, uddannelser, m.v. i omvendt kronologisk rækkefølge. Det betyder, at din seneste uddannelse eller dit seneste ansættelsesforhold skal listes først, hvorefter de efterfølgende punkter følger nedenfor. Fordelen ved et sådant CV er, at det giver et godt overblik. Samtidig er det nemt for arbejdsgiveren at danne sig et hurtigt overblik over din historik. Du bør vælge denne type af CV, hvis du har haft en stabil karriere, hvor der ikke har været større huller eller drastiske karriereændringer. Er det tilfældet, så bør du overveje én af de andre typer.

Kompetence CV

I dette CV redegør du for dine kompetencer, erfaring og eventuelle resultater. Dette gøres dog uden at sætte dem i en specifik datorækkefølge. Et Kompetence CV kan fungere særligt godt, hvis du f.eks. er nyuddannet. Her ligges der nemlig ikke vægt på konkrete ansættelsesforhold, men i stedet dine kompetencer, erfaring og resultater. Fordelen ved denne type af CV er, at du kan kombinere kompetencer og erfaringer, der er tilegnet på forskellige vis og forskellige steder fra, hvorefter de kan grupperes, så du fremstår stærkere. Du kan inkludere både betalt, frivilligt og skole- samt projektarbejde. Dertil kan du også inkludere socialt arbejde, studieaktiviteter og arbejdserfaring. Det skal dog gøres klart, at det ikke er altid, at denne type af CV falder i god jord. Nogle kan tro, at det er lavet med henblik på at skjule noget. Andre kræver at der via deres egne ansøgningssystemer er indtastet ansættelsesforhold og disse ligeledes af angivet med både start og slut for ansættelse. Derfor skal du også være sikker med brugen af det.

Kombinations CV

Denne type af CV kaldes også for et Hybrid CV. Det er en blanding (eller kombination, om man vil) af et Kronologisk CV og et Kompetence CV. De starter normalvis med en beskrivelse af dine kompetencer og kvalifikationer. Herefter vil du skulle præsentere din ansættelseshistorie i omvendt kronologisk rækkefølge. Det er en form for CV, der er meget fleksibel. Det betyder også, at du har frihed til at strukturere det som du ønsker og som du mener er mest hensigtsmæssigt i forhold til det job, du ønsker at søge. På lige fod med den ovenstående type af CV, så er et Kombinations CV ikke nær så brugt som det almindelige Kronologiske CV.

Sådan kommer du i gang med at skrive dit CV

For at sikre, at dit CV er stærkt og kan fungere som adgangsbillet til din jobsamtale. Derfor kan det være en god idé, at du opmærksom på en række aspekter, inden du giver dig i kast med at skrive. Du bør derfor starte med følgende punkter, inden du overhovedet går i gang med at udforme selve CV’et:
 • Du bør først og fremmest lave en liste over følgende, inden du går i gang med at udforme dit CV: Dine evner, erhvervserfaring, dine kompetencer, resultater såvel som dine IT-kvalifikationer osv.
 • Hvis du søger et opslået job, så se nærmere på, hvilke kompetencer, der efterspørges, så du kan lægge ekstra vægt på disse, når du skriver og udformer dit CV og den tilhørende ansøgning.
 • Det er vigtigt, at du altid skriver dit CV med udgangspunkt i, hvilken stilling, du søger. Det gør det markant nemmere for dig at få adgang til jobsamtalen og har større sandsynlighed for at ende med jobbet.
Efter du har fået styr på disse punkter, så kan du give dig i kast med at skrive dit CV. Er du i tvivl om, hvordan det skal stilles op, så kan du med fordel benytte dig af én af vores skabeloner. Det sikrer dig, at det er stillet flot op, at ham eller hende, der læser det hurtigt kan overskue det og at du kan gøre plads til alle de vigtige informationer.

Du skal samle dine oplysninger

Når en stilling slås op, så har arbejdsgiveren typisk en idé om, hvordan den ideelle kandidat ser ud. Ofte er det også noget, der kommer til syne allerede i jobopslaget. Her vil efterspørges både konkrete kompetencer, personlige kvalifikationer, erfaring og deslige. Det er dog ikke altid, at det er tilfældet. Nogle steder er de mere fleksible. Hvis du har den erfaring, der efterspørges og dertil også har en oprigtig interesse i stillingen, så bliver det markant nemmere at nå det første mål; at blive inviteret til jobsamtale. Det er dog også noget, dit CV skal hjælpe med. Det skal fremhæve dine kompetencer på en sådan vis, at arbejdsgiveren er mere tilbøjelig til at kalde netop dig til samtale. Derfor er det også vigtigt, at dit CV besvarer disse to spørgsmål: Hvad er dine evner? Det er vigtigt, at dit CV belyser dine spidskompetencer. Er du eksempelvis en fremragende sælger? Er du specialiseret inden for kundeservice? Eller har du været en haj til tal, statistiker og regneark siden barnsben? Det er en god idé, at du starter med at skrive alt ned, du kan komme i tanke om. Hvad kan du godt lide at lave? Du har med garanti nogle evner, du foretrækker at bruge på arbejdet. Føler du, at det er noget, du ville gøre uden betaling? Lav en liste over ting, du godt kan lide at lave. Hvis nogle af dine svar til dette spørgsmål er det samme som ovenstående, så understreg det, så du kan huske det.

Find de tre bedste evner til dit CV

Fra den liste, du netop har lavet, skal du udvælge tre af dem, du mener, der er mest attraktive for dén person, der skal læse dit CV. Derfor er det vigtigt, at du tilpasser dit CV til hver stilling. Det er særligt vigtigt, hvis du søger forskellige typer af jobs. I et sådant tilfælde kan evnerne nemlig variere meget fra job til job. Det er disse evner, du skal angive på dit CV. Næste skridt er naturligvis at underbygge disse evner. Det kan du bedst gøre ved at belyse resultater, du har opnået. Det kan f.eks. være, at du har forøget salget i en virksomhed, at du har effektiviseret indsatsen fra de øvrige ansatte i din afdeling eller at du har hævet profitten i en hel virksomhed. I denne forbindelse skal det understreges, at hvis ikke du kan underbygge dine spidskompetencer, så bør du ikke vælge dem. Dine resultater behøves dog ikke at være fra betalt arbejde. Det kan også sagtens være fra frivilligt arbejde, skoleprojekter eller tilmed dine fritidsprojekter. Så længe det er relevant, så kan det bruges.

Hvad bør jeg ikke inkludere i mit CV?

På lige fod med, at der er ting, du skal have med i dit CV, så findes der også en række punkter, du ikke bør inkludere. Hvis der er negativt ladede eller irrelevante punkter inkluderet, så vil det have negativ indflydelse på dine chancer for at få jobbet. Nedenfor finder du en liste over ting, du ikke bør inkluderer i dit CV, uanset hvilken type, du vælger:
 • Ansættelse fra måned til måned: Du skal selvfølgelig inkludere de år, du har været ansat hos diverse job. Du skal dog ikke angive de præcise måneder. Det hjælper desuden også med at skjule eventuelle huller, der måtte være i din ansættelseshistorie. Derfor bør det også blot angives således: ”2010 – 2014”.
 • Sidetitel: Det er ikke nødvendigt at inkludere en sidetitel. Mange skriver ”CV” eller ”Curriculum Vitae i toppen. Det er dog ikke nødvendigt, da arbejdsgiveren er ganske bevidst om, at det er et CV. Dertil er det også blot noget, der optager plads på dit CV, som kan bruges til mere relevant information.
 • Religiøs eller politisk overbevisning: Det er ikke tilladt for en arbejdsgiver at diskrimere på baggrund af dette. Det er både irrelevant for dit job, men det kan sagtens ske, at der diskrimineres på baggrund af dette. Det er ikke noget, der kan bevises, hvorfor det sagtens kan lade sig gøre for en arbejdsgiver.
 • Løn: Du bør aldrig begynde at diskutere løn, før du har et reelt jobtilbud. Derfor bør du heller ikke angive et punkt, hvor du belyser dine forventninger til løn. Det er noget, der hurtigt vil betyde, at du skæres fra i bunken af ansøgere.
 • Hvorfor du stoppede på dit tidligere job: Det er irrelevant for dit CV. Hvis det er noget, din kommende arbejdsgiver ønsker uddybet, så vil der blive spurgt ind til dette. Uanset hvad, der ligger til grund for det, så skal du ikke angive, hvorfor du stoppede på dit tidligere job.

Lav et gratis online CV på kun 5 minutter

Lav et flot online CV som du kan dele med dem du har lyst til. Det virker perfekt på computer, tablet og mobiltelefonen.

Hvordan skriver man et CV?
4.7 (94.67%) 15 stemmer

Kommentar

mood_bad
 • Ingen har skrevet en kommentar endnu
 • chat
  Skriv en kommentar